Klager og indberetninger

Hvis du ønsker at klage over klinikkens serviceniveau rettes henvendelse til Region Hovedstaden via følgende link:
https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Klager-erstatninger-og-utilsigtede-haendelser/Sider/Klager-vedr-praktiserende-laege,-speciallaege-og-andre-behandlere.aspx

Hvis du ønsker at klage over klinikkens sundhedsfaglige behandling kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link: http://stps.dk/da/borgere/klag-over-behandling

Hvis du ønsker at anmelde skader i forbindelse med behandling i klinikken kan anmeldelse ske til Patienterstatningen via følgende link: http://pebl.dk/Selvbetjening/anmeld-din-skade

Hvis du ønsker at indberette en utilsigtet hændelse, kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link: https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Hvis du ønsker at indberette bivirkninger ved medicin, kan det gøres hos Lægemiddelstyrelsen via følgende link: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/mennesker/