DDKM akkretidering

Kvindeklinikken København er i 2021 akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Akkrediteringen betyder, at klinikken lever op til målene i Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, om en høj og vedholdende kvalitet i ydelser.

DDKM, består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte Klinikker skal leve op til. Målsætningerne beskriver:

Organisatoriske forhold, der er vigtige for, at klinikken kan levere god kvalitet. Det kan fx være, hvordan man overvåger og udvikler kvaliteten af sine behandlinger, og hvordan man sikrer, at arbejdet udføres af kompetente medarbejdere.

Patientforløb. Det kan fx være, hvordan man planlægger et behandlingsforløb og følger op på planen, eller hvordan man håndterer medicin.

Hvordan man skal tilrettelægge sin behandling ud fra den bedste faglige viden, og hvordan man følger op på dette.

Tilbage til forsiden